El Programa Generació d’Idees es celebra a l’edifici Eureka del Parc de Recerca UAB.

Edifici Eureka – Campus de la UAB
Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona

 


 

Més informació:

Xavier Osorio

Xavier.osorio@uab.cat

Tel. +34 93 586 88 91

 

Gemma Hernández

ghernandez@fbg.ub.edu

Tel. +34 93 403 19 62

CAT
EN CAT