Sector

Biomedicina i biotecnologia industrial

Participants

15 researchers from the UAB Sphere participated in this edition.

The winners

D’entre els sis projectes presentats, MitoTreat va ser seleccionat com la millor iniciativa innovadora. Aquest projecte proposava el reposicionament d’un fàrmac per al tractament de la malaltia mitocondrial, un grup de patologies mortals minoritàries que afecten un de cada 5.000 naixements i que estan causada per alteracions greus de la maquinària mitocondrial, implicada en la generació d'energia de les cèl·lules.

Sponsors

Palex, Laboratoris ERN, Barcelona Synchrotron Park, Uriach and Minoryx Therapeutics.

Fotografies de la novena edició


Programa de Generació d'Idees 2019

EN
CAT EN