Edició 2013: Biotecnologia

  • Va comptar amb la participació de 52 investigadors de 13 centres de recerca i departaments de la UAB.
  • Es van desenvolupar 16 projectes de base biològica. Els temes van ser molt diversos com ara un software de suport per a procediments endoscòpics, un sensor per a la detecció d’infeccions virals o un tractament per a residus orgànics industrials.
  • El projecte guanyador va ser My Stone, un classificador de pedres de ronyó desenvolupat pels investigadors Francisco Blanco, Montserrat López-Mesas, Manuel Valiente, Joan Serrat i Felipe Lumbreras.
  • Celifast, un biosensor per al diagnòstic de la malaltia celíaca va guanyar el segon premi. El tercer guardó va ser per una consultoria d’inspecció càrnica anomenada Servei de Suport a Escorxadors (SECS).

Més informació del programa:

CAT
EN CAT