Edició 2018: Economia circular 

  • Va comptar amb la participació de 30 investigadors de 14 centres de recerca, empreses i entitats.
  • Es van desenvolupar 6 projectes.
  • Com en les edicions anteriors, aquest programa va contar amb la participació de dues entitats patrocinadores: el Synchtrotron Park i l’Ajuntament de Cerdanyola. A més a més, va contar amb el suport de l’entitat Vallès Circular.
  • El projecte guanyador va ser  pel projecte Greene 3D.
  • Aquest programa és una iniciativa del Parc de Recerca UAB i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Amb el suport de:

BSP
marcaCV
smartcities
CAT
EN CAT