El Programa de Generació d’Idees fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda al personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics del campus UAB a buscar solucions als reptes del territori.

11a edició | Simbiosi industrial: Revalorització de residus i recursos per fer-los més eficients

Busquem idees innovadores
per revaloritzar els residus

El Programa està obert a personal investigador de tots els àmbits.
Com podem optimitzar els processos de gestió i de tractament actual dels residus per maximitzar la recuperació de materials

Com podem optimitzar els processos de gestió i de tractament actual dels residus per maximitzar la recuperació de materials

Reutilització dels envasos de plàstic

Reutilització dels envasos de plàstic

Cerca de solucions per incrementar el triatge al sector textil

Cerca de solucions per incrementar el triatge al sector textil

Recuperació de Biomassa Urbana i Forestal

Recuperació de Biomassa Urbana i Forestal

Valorització del sobrant alimentari

Valorització del sobrant alimentari

Revalorització dels recursos del café: sacs de jute, la pellofa i el marro

Revalorització dels recursos del café: sacs de jute, la pellofa i el marro

Recuperació de les aigües residuals industrials

Recuperació de les aigües residuals industrials

Recuperació dels fangs de depuradora

Recuperació dels fangs de depuradora

Mineria d’abocadors: recuperació de materials mitjançant tècniques d’extracció

Mineria d’abocadors: recuperació de materials mitjançant tècniques d’extracció

Integració de totes les borses de subproductes per maximitzar i escalar la simbiosi entre les Pimes.

Integració de totes les borses de subproductes per maximitzar i escalar la simbiosi entre les Pimes.

Repte lliure sobre la simbiosi industrial.

Repte lliure sobre la simbiosi industrial.

Aporta les teves pròpies idees!

Una iniciativa del Parc de Recerca UAB

Edifici Eureka - Campus de la UAB

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona

Contacte

Júlia Palma
julia.palma@uab.cat
+34 93 586 88 91

CAT
EN CAT