Aquest programa fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda al personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics a buscar solucions als reptes del territori.

La 13a edició va generar solucions innovadores per eliminar i revaloritzar els residus

Les línies estratègiques de la última edició

Facilitar la transparència i la traçabilitat dels recursos d'entrada i sortida del territori

Facilitar la transparència i la traçabilitat dels recursos d'entrada i sortida del territori

Impulsar la creació d'espais i infraestructures catalitzadores de l'economia circular (FabLabs, espais d'experimentació amb recursos, etc.)

Impulsar la creació d'espais i infraestructures catalitzadores de l'economia circular (FabLabs, espais d'experimentació amb recursos, etc.)

Optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos del territori (materials, aigua, energia, espais, coneixement)

Optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos del territori (materials, aigua, energia, espais, coneixement)

Promoure l'educació formal i informal en matèria de circularitat

Promoure l'educació formal i informal en matèria de circularitat

Impulsar un reequilibri territorial (econòmic, social i ambiental). Connectar i equilibrar l'espai urbà i rural

Impulsar un reequilibri territorial (econòmic, social i ambiental). Connectar i equilibrar l'espai urbà i rural

Desenvolupar solucions en el món del packaging

Desenvolupar solucions en el món del packaging

Disminuir i optimitzar els residus dels sectors metal·lúrgic, químic, alimentari i tèxtil

Disminuir i optimitzar els residus dels sectors metal·lúrgic, químic, alimentari i tèxtil

Repte lliure

Repte lliure

Una iniciativa del Parc de Recerca UAB

Edifici Eureka - Campus de la UAB

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona

Contacte

Júlia Palma
julia.palma@uab.cat
+34 660 505 155

CAT