La 10a edició del Programa de Generació d’Idees és especial ja que s’emmarca dins una iniciativa més àmplia per resoldre reptes de l’smart food.

Dins el projecte europeu HIGHER, el Parc de Recerca UAB desenvolupa un programa per abordar els reptes de l’smart food implicant la societat, la comunitat investigadora, la indústria i l’administració, seguint així el model d’innovació de la quàdruple hèlix.

La iniciativa inclourà un laboratori d’idees, un programa d’emprenedoria i una etapa final de prototipatge i validació de les solucions als UAB Open Labs, la xarxa d’espais d’innovació oberta de la Universitat.

Els reptes de l’Smart Food

S’entén per smart food l’alimentació basada en aliments sans a través de la conscienciació personal. Són aliments que per mitjà de l’aplicació de noves tecnologies veuen millorada la seva qualitat alimentària. Les innovacions es poden implementar en la producció, l’elaboració, l’envasat o el consum de tota la indústria alimentària.

En aquest context, la comunitat científica ha definit quatre reptes d’aquest àmbit:

Reducció del malbaratament alimentari

Reducció de plàstics en les diferents etapes de la cadena agroalimentària

Disminuir l'ús d'antibiòtics en la producció ramadera

Nutrició personalitzada de precisió, nutrigenòmica

CAT
EN CAT