La 11a edició del Programa de Generació d’Idees està enfocada a generar projectes per revaloritzar els residus sobrants de les empreses i institucions, el que s’anomena simbiosi industrial. L’objectiu és detectar les necessitats i oportunitats actuals en matèria de gestió de residus industrials i avançar cap a una economia verda. 

El programa es desenvoluparà* durant els mesos de setembre, octubre,  novembre i desembre de 2020:

29 de setembre de 2020
Laboratori d’idees

Octubre i novembre de 2020
Formació i mentoring

23 de novembre al 16 de desembre
Prototipatge als UAB Open Labs

17 de desembre de 2020
Concurs Final

*Les sessions es celebraran de forma presencial o online en funció de l’evolució de la situació sanitària provocada per la Covid-19.


Els reptes de la simbiosi industrial 

Com podem optimitzar els processos de gestió i de tractament actual dels residus per maximitzar la recuperació de materials

Reutilització dels envasos de plàstic

Cerca de solucions per incrementar el triatge al sector textil

Recuperació de Biomassa Urbana i Forestal

Valorització del sobrant alimentari

Revalorització dels recursos del café: sacs de jute, la pellofa i el marro

Recuperació de les aigües residuals industrials

Recuperació dels fangs de depuradores

Mineria d’abocadors: recuperació de materials mitjançant tècniques d’extracció

Integració de totes les borses de subproductes per maximitzar i escalar la simbiosi entre les Pimes

Repte lliure sobre la simbiosi industrial.

Aporta les teves pròpies idees!

CAT
EN CAT