La 11a edició del Programa de Generació d’Idees està enfocada a generar projectes per revaloritzar els residus sobrants de les empreses, el que s’anomena simbiosi industrial. L’objectiu és detectar les necessitats i oportunitats actuals en matèria de gestió de residus industrials i avançar cap a una economia verda. 

El programa es desenvoluparà durant els mesos de setembre, octubre i novembre:

29 de setembre de 2020
Laboratori d’idees

Octubre i novembre de 2020
Formació i prototipate

26 de novembre de 2020
Demoday


Els reptes de la simbiosi industrial 

Gestió de residus

Hi ha una gran oportunitat per desenvolupar una forta indústria de reciclatge capaç de transformar els residus en matèries primeres secundàries.

Plastics

Treballar amb els fabricants de plàstics en el disseny, la recollida i el tractament dels productes perquè els recicladors de residus passin a ser proveïdors de materials.

Traçabilitat

Les dades i les eines digitals estan sorgint per proporcionar noves possibilitats de traçar materials a tota la cadena de valor.

Construcció sostenible

Hi ha un moviment global creixent cap a la construcció sostenible, per utilitzar materials de construcció reutilitzables i reciclats.

Biomassa i biomaterials

El marc renovat d’energies renovables estan fent mesures cap a l’ús dels recursos biològics de forma circular.

Logística inversa

La logística inversa i la reforma d’equips per a la revenda és clarament una oportunitat de mercat que els consumidors exigeixen.

Consum col·laboratiu

Trobar un alt potencial econòmic per a models de negoci col·laboratius al voltant de productes d’alt valor.

Reparació

Hi ha un gran potencial d’estratègies de reparació que comencen en el redisseny de productes i models de negoci.

Malbaratament alimentari

La indústria alimentària animal té una gran oportunitat per desenvolupar materials secundaris a partir dels residus d’aliments.

CAT
EN CAT