La 11a edició del Programa de Generació d’Idees està enfocada a generar projectes per revaloritzar els residus sobrants de les empreses i institucions, el que s’anomena simbiosi industrial. L’objectiu és detectar les necessitats i oportunitats actuals en matèria de gestió de residus industrials i avançar cap a una economia verda. 

El programa es desenvoluparà* durant els mesos de setembre, octubre,  novembre i desembre de 2020:

29 de setembre de 2020
Laboratori d’idees

Octubre i novembre de 2020
Formació i mentoring

23 de novembre al 16 de desembre
Prototipatge als UAB Open Labs

17 de desembre de 2020
Concurs Final

*Les sessions es celebraran de forma presencial o online en funció de l’evolució de la situació sanitària provocada per la Covid-19.

CAT