La 12a edició del Programa de Generació d’Idees estarà enfocada a generar solucions innovadores a la problemàtica que suposen els microplàstics per al planeta.

Els microplàstics, fragments inferiors a 5 mm, poden venir del trencament de trossos més grans de plàstics o d’haver-se fabricat directament així, com és el cas de les microesferes que hi ha en productes d’higiene i neteja. Degut a la versatilitat i innumerables aplicacions que tenen els plàstics, així com el seu baix cost de producció, la seva presència ha crescut exponencialment, generant un gran problema mediambiental. Els residus poden ser degradats fins a mides que permeten la ingestió o inhalació d’aquests microplàstics, tant en animals com en humans.

Encara manca molta informació sobre els possibles efectes nocius dels microplàstics en éssers vius, per la qual cosa és important desenvolupar nous mètodes d’anàlisi i estudi de la presència de microplàstics en el medi ambient i de la seva possible acumulació al cos.

CAT
EN CAT