La globalització, el canvi climàtic i les interaccions creixents requereixen d’un enfocament integrat i unificador amb l’objectiu de mantenir un equilibri sostenible i optimitzar la salut de les persones, els animals i els ecosistemes. Aquest enfocament es coneix sota concepte de “One Health”, que reconeix la interconnectivitat i la interdependència entre la salut humana, animal i ambiental.

El One Health proporciona un marc crític per prevenir i abordar els riscos que sorgeixen de la interfície humà-animal-entorn, que afecten la salut de tots els éssers vius, les amenaces dels ecosistemes, la degradació substancial de la biodiversitat i l’equitat social.

Tanmateix, l’enfocament s’enfronta a reptes importants d’implementació com els buits en l’aplicació de la regulació global, una col·laboració ineficaç, sistemes de seguretat de les dades i un finançament insuficient; els quals s’han d’abordar de manera col·laborativa i transdisciplinària per millorar la resiliència de la salut global, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental.

La 14a edició del Programa de Generació d’Idees busca generar projectes en aquest àmbit. L’objectiu és idear i desenvolupar solucions innovadores per crear ecosistemes més equilibrats i sostenibles.

CAT