Des de la primera edició del programa s’han creat 10 noves empreses: AEInnova, Bioeclosion, Crowdmobile, Axia, Mass Factory, Make-R, Ovatec, Pump-it, Sensing Solutions i Visual Tagging.

  • AEInnova: És una empresa spin-off de l’Escola d’Enginyeria de la UAB que ha desenvolupat una tecnologia que permet capturar la calor residual de grau baix i mitjà i utilitzar-la com energia. (Edició · 2014)
  • Axia: És una aplicació In-Situ de les millors tecnologies disponibles (MTD) per al tractament de residus orgànics industrials, que fins ara tenien un destí finalista sense una valorització prèvia, aplicant els nous desenvolupaments tecnològics que permeten l’ajust d’escala als requeriments específics dels residus. (Edició · 2012)
  • Bioeclosion: Celifast és un biosensor que permet detectar la celiaquia en pocs minuts i de manera senzilla, analitzant la sang del pacient a la mateixa consulta del metge especialista. (Edició · 2013)
  • Crowdmobile: És una empresa del CVC que ofereix solucions a problemes d’adquisició de dades, processament i anàlisi que no es poden atendre de forma automàtica per la seva massivitat o naturalesa. (Edició · 2012)
  • Make-R: Empresa en impressions 3D. (Edició · 2013)
  • Mass Factory: És una EBT de l’Escola d’Enginyeria de la UAB. Desenvolupa aplicacions mòbil per a l’accessibilitat urbana i la mobilitat. OnTheBus és el primer producte adreçat a persones amb discapacitat. (Edició · 2012)
  • Ovatec:  És una empresa de serveis que té l’objectiu d’incrementar els beneficis de les explotacions bovines a través de la producció d’embrions seleccionats genèticament. (Edició · 2017)
  • Pump-it: És un sistema multifuncional per a dispositius de microfluídrica que implementa materials piezoelèctrics extremadament precisos com a mecanisme de bombeig. (Edició · 2015)
  • Sensing Solutions: L’empresa ha desenvolupat una plataforma de sensors autònoma que permet el monitoratge de tractament d’aigües en temps real, analitza paràmetres fisico-químics i bacteriologicos. (Edició 2014)
  • Visual Tagging: És una EBT que desenvolupa i comercialitza sistemes d’informació intel·ligents que permeten el reconeixement d’objectes a partir d’imatges (objectes de catàlegs, de pel·lícules, etc.) (Edició · 2012)

CAT
EN CAT