Els cinc projectes finalistes presentaran les seves idees de negoci durant 5 minuts davant d’un tribunal format per experts en valorització d’idees de negoci i de les empreses patrocinadores. El tribunal será l’encarregat de seleccionar el projecte guanyador.

Els projectes finalistes

  • NANOMEL: Tractament d’aigues residuals i fangs amb nanopartícules de melanina. Resum executiu
  • SILVIN: Producció d’antioxidants per a cosmètics a partir de la pellofa del café. Resum executiu
  • SIVORG: Producció de biogàs a partir del tractament d’aigües industrials de la indústria alimantaria. Resum executiu
  • WABIRE: Bioproducció d’àcid glicòlic a partir de la utilització de biomassa forestal. Resum executiu
  • BIOTEM: Revalorizació de bioplàstics d’origen orgànic. Resum executiu

Sorpreses i improvització!

Després de la presentació dels projectes, mentre el jurat deliveri, compatrem amb show virtual de la companyia Planeta Impro

Els premis

1er premi

1.000€ en metàl·lic, més 1.000€ en materials pel desenvolupament del projecte, més 500€ per la difusió en xarxes i mentoring per a crear una campanya de crowdfunding per la prova de concepte. A més, 6 mesos d’incubació a l’Edifici Eureka a un espai d’oficina per desenvolupar el projecte i convertir-lo en una oportunitat de negoci. 

2n premi

500€ metàl·lic i 500€ en materials pel desenvolupament del projecte i 6 mesos d’incubació a l’Edifici Eureka. 

CAT
EN CAT