Sector

Biomedicina i biotecnologia industrial

Participants

Hi van participar una quinzena d’investigadors i investigadores de l’Esfera UAB com, l’Institut de Neurociències de la UAB, l’Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC, la Facultat de Ciències i l’Escola d’Enginyeria de la UAB, o la Facultat de Farmàcia de la UB i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Projecte guanyador

D’entre els sis projectes presentats, MitoTreat va ser seleccionat com la millor iniciativa innovadora. Aquest projecte proposava el reposicionament d’un fàrmac per al tractament de la malaltia mitocondrial, un grup de patologies mortals minoritàries que afecten un de cada 5.000 naixements i que estan causada per alteracions greus de la maquinària mitocondrial, implicada en la generació d'energia de les cèl·lules.

Patrocinadors

Aquesta edició es va organitzar juntament amb la Xarxa de Referència en Biotecnologia. Va comptar amb el patrocini de Palex, Laboratoris ERN, Barcelona Synchrotron Park, Uriach i Minoryx Therapeutics.

Fotografies de la novena edició


Programa de Generació d'Idees 2019

CAT
EN CAT