The Ideas Generation Program promotes the entrepreneurial spirit, the culture of innovation and supports researchers and PhD students from all academic fields of the UAB campus in the search for the best solutions to the challenges of their area of expertise.

11th edition | Industrial symbiosis: Revaluation of waste and resources to make it more efficient

We seek novel ideas
for revaluing waste

The Program is open to research workers from all fields.
Com podem optimitzar els processos de gestió i de tractament actual dels residus per maximitzar la recuperació de materials

How can we optimise current management and waste treatment processes to maximise the recuperation of materials?

Reutilització dels envasos de plàstic

Recycling plastic containers.

Cerca de solucions per incrementar el triatge al sector textil

Seek solutions to increase selection in the textile industry.

Recuperació de Biomassa Urbana i Forestal

Recovery of Urban and Forestry Biomass.

Valorització del sobrant alimentari

Valorisation of leftover food.

Revalorització dels recursos del café: sacs de jute, la pellofa i el marro

Revaluation of coffee resources: Jute sacks, husks and grounds.

Recuperació de les aigües residuals industrials

Recuperation of industrial wastewater.

Recuperació dels fangs de depuradora

Recuperation of sludge from water treatment plants.

Mineria d’abocadors: recuperació de materials mitjançant tècniques d’extracció

Landfill mining: Recovery of materials using mining techniques.

Integració de totes les borses de subproductes per maximitzar i escalar la simbiosi entre les Pimes.

Integration of all by-product banks to maximise and scale the symbiosis between SME's.

Repte lliure sobre la simbiosi industrial.

Open challenge for industrial symbiosis.

Present your own ideas!

An initiative of the UAB Research Park.

Eureka building of the UAB Research Park.

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona

Contact

Júlia Palma
julia.palma@uab.cat
+34 93 586 88 91

EN
CAT EN