El Programa de Generació d’Idees fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda al personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics del campus UAB a buscar solucions als reptes del territori.

11a edició | Simbiosi industrial: Revalorització de residus i recursos per fer-los més eficients

We are looking for innovative ideas
to revalorize waste

The Program is open to researcher from all areas.
Gestió de residus

Waste management

Plàstics

Plastics

Traçabilitat

Traceability

Construcció sostenible

Sustainable construction

Biomassa i biomaterials

Biomass and biomaterials

Logística inversa

Reverse logistics

Consum col·laboratiu

Collaborative consumption

Reparació

Repair

Malbaratament alimentari

Food waste

Promoted by UAB Research Park

Eureka building of the UAB Research Park.

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona

Contact

Júlia Palma
julia.palma@uab.cat
+34 93 586 88 91

EN
CAT EN