The 11th edition of the Idea Generation Program is focused on generating projects to revalorize the surplus waste of companieswhich is called industrial symbiosis. The aim is to detect the current needs and opportunities for industrial waste management and move towards a green economy. 

El programa es desenvoluparà durant els mesos de setembre, octubre i novembre:

29 de setembre de 2020
Laboratory of ideas

Octubre i novembre de 2020
Formació i prototipate

26 de novembre de 2020
Demoday


Els reptes de la simbiosi industrial 

Waste management

Hi ha una gran oportunitat per desenvolupar una forta indústria de reciclatge capaç de transformar els residus en matèries primeres secundàries.

Plastics

Treballar amb els fabricants de plàstics en el disseny, la recollida i el tractament dels productes perquè els recicladors de residus passin a ser proveïdors de materials.

Traceability

Les dades i les eines digitals estan sorgint per proporcionar noves possibilitats de traçar materials a tota la cadena de valor.

Sustainable construction

Hi ha un moviment global creixent cap a la construcció sostenible, per utilitzar materials de construcció reutilitzables i reciclats.

Biomass and biomaterials

El marc renovat d’energies renovables estan fent mesures cap a l’ús dels recursos biològics de forma circular.

Reverse logistics

La logística inversa i la reforma d’equips per a la revenda és clarament una oportunitat de mercat que els consumidors exigeixen.

Collaborative consumption

Trobar un alt potencial econòmic per a models de negoci col·laboratius al voltant de productes d’alt valor.

Repair

Hi ha un gran potencial d’estratègies de reparació que comencen en el redisseny de productes i models de negoci.

Food waste

La indústria alimentària animal té una gran oportunitat per desenvolupar materials secundaris a partir dels residus d’aliments.

EN
CAT EN