El sistema actual de consum no és sostenible i genera una quantitat molt alta de residus. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, si parlem de residus que produeix la població, a l’estat espanyol, l’any 2019, es van recollir un total de 483,7 quilograms de residus urbans per habitant. També la tendència de generació de residus de la indústria està en clar creixement, augmentant un 6,2% del 2016 al 2018.

Aquesta 13a edició del programa vol generar projectes per eliminar i revaloritzar els residus. L’objectiu és idear i desenvolupar solucions innovadores en matèria de residus per avançar cap a una economia verda.

Aquesta edició del Generació d’Idees, a més, forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “HubB30, més enllà de la circularitat”, que té com a objectiu transformar el territori de l’entorn de l’eix viari de la B30 en un espai capdavanter en polítiques i accions de desenvolupament sostenible.

EN