El punt de partida del Programa és un laboratori d’idees amb personal investigador, empreses i consumidors que, per mitjà de la metodologia design thinking, definiran els reptes.

Aquesta medtodologia segueix un procés creatiu de resolució de problemes centrat en les persones, observant les necessitats dels usuaris per tal d’oferir solucions efectives i viables.

Consta de tres tallers:

  1. Empatització: L’objectiu és comprendre les necessitats dels usuaris i definir el repte de disseny que es vol abordar per tal de cocrear solucions viables i exitoses a partir d’un repte.
  2. Ideació: L’objectiu és la co-creació d’idees innovadores per possibles solucions als reptes a parir d’experts d’àrees multidisciplinaris.
  3. Validació: L’objectiu és valorar críticament idees seleccionades com a proto-projectes en funció de diferents paràmetres per tal d’obtenir “feedback” per part de les persones assistents de amb expertesa multidisciplinaria amb la finalitat d’analitzar el seu potencial com a de projecte que concordi amb els objectius del repte plantejat.
Dates claus

Taller 1

20 de juny de 2019

Taller 2

3 de juliol de 2019

Taller 3

18 de setembre 2019

CAT
EN CAT