El Programa Generació d’Idees fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda als investigadors i doctorands de tots els àmbits científics del Campus UAB a trobar la millor aplicació a la seva recerca. 

L’edició d’enguany es centra en la Biomedicina i la Biotecnologia Industrial. A més a més, s’organitza conjuntament amb la Xarxa de Referència en Biotecnologia, agrupant també els centres que engloba la xarxa. 

El programa combina la formació teòrica i pràctica per tal que els investigadors coneguin com transferir la seva tecnologia a la societat a partir d’una idea basada en la recerca que desenvolupen o provinent de reptes plantejats per altres actors del sector (empreses/administració i ciutadania).

L’objectiu principal és fomentar sinergies entre agents del sector i potenciar projectes enfocats a generar nous models de negoci en aquests àmbits.

La nostra metodologia 

«Apliquem estratègies de co-creació i treballem conjuntament amb empreses, personal investigador, administració i ciutadania»

La primera part del programa consisteix en diferents sessions creatives i de co-creació per generar idees a partir dels reptes i problemàtiques dels actors implicats en el sector. En aquesta fase hi participaran agents de la 4hèlix (empresa, universitat, administració i ciutadania). L’objectiu d’aquesta primera fase és definir conjuntament projectes que responguin a necessitats reals de tots els sectors de la societat.

Un cop definida la idea els participants passen a la fase de formació, on professionals del sector els ajuden a validar. Paral·lelament tots els equips tindran un mentor assignat que farà seguiment del projecte.

Per últim, el programa celebra un concurs on s’escull el millor projecte. S’atorga un premi de 1500€ i 6 mesos d’incubació al Parc de Recerca UAB.

CAT
EN CAT