El Programa de Generació d’Idees és una iniciativa del Parc de Recerca UAB que té l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport a modelar les idees del personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics del campus de la UAB a partir de reptes proposats per la indústria.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la recerca desenvolupada al Campus arribi a la societat, a través de la connexió amb tots els agents del territori.

El Programa combina formació pràctica i teòrica perquè el personal investigador conegui com transferir la seva tecnologia a la societat, mitjançant la metologia learn start up, a partir d’una idea basada en la recerca que desenvolupen.

Cada edició del Programa està enfocada en un sector concret, per tal de promoure la interacció de la indústria amb el món científic i desenvolupar productes i solucions innovadores.


La nostra metodologia

El Programa de Generació d’Idees inclou un laboratori d’idees, un programa d’emprenedoria, que inclou formació, assessorament i prototipatge i un concurs final

El punt de partida d’aquesta iniciativa és una o diverses sessions creatives i de co-creació amb els agents de la quàdruple hèlix per definir els reptes del sector. Hi involucrem ciutadania, Administració, personal investigador i empreses per tal de poder definir conjuntament projectes que responguin a necessitats reals de tots els actors de la societat.

Un cop definits els reptes, s’obra una crida a personal investigador del campus de la UAB que vulgui donar-hi resposta. Aquí comença un curs formatiu en emprenedoria, on es formen grups multdisciplinaris per desenvolupar solucions innovadores. A més de formació, les persones participants tenen assignat un mentor expert de mercat que els ajuda a validar la tecnología i la millor aplicació per arribar més ràpid al mercat. A més, els concursants desenvoluparan un prototipatge de les solucions als UAB Open Labs, la xarxa d’espais d’innovació oberta de la Universitat.

Per últim, el Programa celebra un concurs finals on els participants presenten els seus projectes i els prototips desenvolupats als UAB Open Labs i un jurat d’experts del sector escull les millors solucions

CAT