La segona fase serà el Programa de Generació d’Idees pròpiament, una iniciativa que té l’objectiu de donar suport al personal investigador perquè conegui com transferir la seva tecnologia a la societat, a partir de la recerca que estan desenvolupant i dels reptes definits al laboratori. L’ objectiu principal és fomentar sinergies entre agents del sector i potenciar projectes enfocats a generar nous models de negoci en aquests àmbits.

El Programa, que consisteix en una formació tèorica i pràctica gratuita, està obert a personal investigador de tots els àmbits, ja que es busca generar projectes d’smart food des d’una perspectiva multidisciplinar

Calendari

Del 16 d'octubre de 2019 al 19 de desembre de 2019

Horari

Dimecres i divendres de 10:00h a 13:00h

Ubicació

Edifici Eureka del Parc de Recerca UAB

La nostra metodologia

La primera part del Programa consisteix en diferents sessions creatives i de co-creació per generar idees a partir dels reptes definits. En aquesta fase hi participaran agents de la 4 hèlix (empresa, universitat, administració i ciutadania). L’objectiu d’aquesta primera fase és definir conjuntament projectes que responguin a necessitats reals de tots els sectors de la societat.

Un cop definida la idea els participants passen a la fase de formació, on professionals del sector els ajuden a validar. Paral·lelament tots els equips tindran un mentor assignat que farà seguiment del projecte.

Per últim, el Programa celebra un concurs on s’escullen els millors projectes, que seran els que passaran a l’últim estadi, el de validació i prototipatge.

CAT
EN CAT