Arran del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial «HubB30, més enllà de la circularitat», que té com a objectiu transformar el territori de l’entorn de l’eix viari de la B30, es va realitzar un procés participatiu amb experts en circularitat i actors clau on van sorgir les següents línies estratègiques. Algunes d’aquestes tenen subreptes, als quals donar solució a partir dels coneixements.

Els participants del programa també tenen l’opció de proposar solucions a reptes que aportin ells mateixos relacionats amb els residus. 

 • Proporcionar dades de qualitat en relació amb l’economia circular del territori. Per tal de realitzar estudis a diferents escales, les dades haurien d’estar desagregades, a nivell geogràfic i sectorial.
 • Crear bases de dades obertes i transparents, com és el cas d’Open Circular Data, que funciona com un observatori virtual a temps real. Es planteja la utilització de Big Data per afrontar aquest repte.
 • Distribució dels recursos de manera transparent i justa, a través d’una plataforma digital.
 • Ús d’eines habituals d’anàlisi de sinergies i oportunitats de simbiosi industrial, i fluxos d’entrada i sortida (energia, residus, aigua, llots, tipus visor de l’AMB).
 • Estratègies de col·laboració entre consumidors, retailers, recicladors i fabricants per generar sistemes de logística inversa d’envasos de plàstic flexible que permetin la seva valorització.
 • Eina capaç d’avaluar la reciclabilitat dels envasos segons el disseny i el material.
 • Revestiments que no dificultin la reciclabilitat del paper i el cartró.
 • Redisseny de les safates de plàstic sense làmina absorbent o produïdes amb el mateix material que la safata (monomaterial).
 • Transformar residus orgànics en packaging primari i secundari.
 • Tintes, adhesius, aglutinants o pigments biobasats.
 • Biodegradació dels poliuretans en els vernissos, laques o pintures en productes de fusta
 • Reciclatge i valorització del SAN post-consumidor.
 • Sostenibilitat alimentària
 • Sector de l’automoció
 • Millorar la formulació de mescles de tintes, enduridors i altres materials que es puguin aplicar al tèxtil
 • Impulsar la creació d’espais i infraestructures catalitzadores de l’economia circular (repair cafès, biblioteca de les coses, FabLabs, espais d’experimentació amb recursos, etc.)

 • Optimitzar l’eficiència en l’ús dels recursos del territori (materials, aigua, energia, espais, coneixement).

 • Promoure l’educació formal i informal en matèria de circularitat.

 • Impulsar un reequilibri territorial (econòmic, social i ambiental). Connectar i equilibrar l’espai urbà i rural.

CAT