Els reptes de l’onzena edició són: 

  Gestió de residus:

 • Optimització dels processos de gestió i de tractament actual amb l’objectiu que molts materials no es perdin.
 • Residus d’etiquetes: treballar en la seva gestió permetrà avançar en el redisseny dels materials que incorporen i en noves formes d’etiquetatge.
 • Optimització dels residus de la indústria cafetera.
 • Reutilització d’altres materials.
 • Restes de la indústria de la pintura.
 • Mineria de residus.
 • Reutilització de mandrins.

  Plàstics:

 • Reutilització dels envasos (TCB o més petits).
 • Separació dels biopolímers.
 • Eliminació dels composites o H19 en aquells materials que són diversos. 

Traçabilitat:

 • Integració de totes les borses de subproductes per incrementar la reutilització de residus.
  CAT
  EN CAT